Inspireren

Opdrachtgevers verschillen als het gaat om de inbreng van ideëen, gedachten, beelden e.d. bij een opgave. De ene opdrachtgever weet precies wat hij/zij wil, de ander is vooral benieuwd naar de mogelijkheden. QAN Architectuur inventariseert en adviseert, en vult dit zonodig aan met concrete, passende voorstellen, inspirerende concepten en informatie over nieuwe ontwikkelingen.

Organiseren

Een organisatie van bekwame, veelzijdige en betrokken mensen, afgestemd op de vraag en het doel van de opdrachtgever, en de omvang en complexiteit van het project. QAN Architectuur werkt met partners die hun toegevoegde waarde individueel en in teamverband hebben bewezen en biedt hiermee, naast de eigen inbreng, kansen en mogelijkheden voor een optimaal resultaat.

Integreren

De samenhang van de ontwerpen, de technieken en de uitvoering is van belang voor u als opdrachtgever en iedere deelnemer aan het project. Kennis en ervaring delen is niet meer weg te denken uit een bouworganisatie. Het draagt bij aan de efficiëntie en de kwaliteit van het geleverde werk. 

Communiceren

QAN Architectuur en de deelnemers aan een ontwerp- of bouwteam vullen elkaar aan in theorie, praktijk en nieuwe ontwikkelingen. QAN Architectuur gebruikt schetsen, 3d-modellen, tekeningen, beschrijvingen en berekeningen als primair middel om te communiceren. Een goede communicatie helpt zowel de opdrachtgever als het team bij de vorming en onderbouwing van de plannen, en uiteindelijk het nemen van de juiste beslissingen.

Stimuleren

Of het plan nu basic, bijzonder of buitengewoon is, een goede voorbereiding en een doordacht plan met een kundige, heldere uitwerking werkt stimulerend voor iedereen die betrokken is bij de realisatie van het project.

Beoordelen

QAN Architectuur beoordeelt o.a. de externe randvoorwaarden, de bouw- en gebruikstechnische kwaliteit (bestaande gebouwen), de prioriteiten en ambities van de opdrachtgever, de haalbaarheid van de opgave, het ontwerp en de techniek ten opzichte van de uitgangspunten en de verhoudingen in prijs en kwaliteit van aanbiedingen van uitvoerenden.

Coördineren

QAN Architectuur is bekend met de taken en verantwoordelijkheden van (individuele) deelnemers in een projectmatige samenwerking en kan namens de opdrachtgever de regie of projectleiding op zich nemen. Met het ontwerp, de begroting en de planning als uitgangspunt kunnen de juiste keuzes gemaakt worden voor de organisatie en realisatie van het werk. Vraag en aanbod worden op elkaar afgestemd en vastgelegd in heldere afspraken.

Controleren

QAN Architectuur bewaakt tijdens de uitvoering van het werk de naleving van overeenkomsten en tijdschema's, de bouwkosten, de kwaliteit en uiteindelijk of het werk naar behoren wordt opgeleverd.

T 024-3244660