Studies en praktijk

Ik studeerde Bouwkunde aan de HTS in Groningen en Architectuur aan de Academie van Bouwkunst in Arnhem. Sinds de voltooiing van deze opleidingen (resp. in 1988 en 1996) werk ik als bouwkundig ingenieur en architect aan uiteenlopende projecten, en heb ik kennis en ervaring ontwikkeld binnen alle fasen van het bouwen. Ik ben betrokken geweest bij nieuwbouw-, renovatie-, verbouw- en interieurprojecten in de woning- en utiliteitsbouw, deels als zelfstandige, en deels in dienst van architecten-bureaus in Gelderland en de Randstad.

Referenties

De referentielijst geeft een chronologisch overzicht van uitgevoerde projecten, en de betrokkenheid daarbij.

Nevenactiviteiten

Naast mijn werk als architect was ik landelijk actief als bouwkundig adviseur (opleveringskeuringen) voor leden van de Vereniging Eigen Huis, en ontwikkelde en verzorgde ik cursussen 'tekening lezen' voor bouwplaatspersoneel als trainer van Bouwradius. Daarnaast heb ik o.a. lessen 'Stedenbouw en Architectuur' ontwikkeld en verzorgt als gastdocent in het MBO.

T 024-3244660