Innovatie

Innovaties ontstaan vaak vanuit het inzicht over wenselijkheden en mogelijkheden. Het proces van innoveren omvat het geheel van menselijke handelingen gericht op verbetering/vernieuwing van ideeën, producten, diensten, processen, etc. Innovatie kan plaatsvinden binnen organisaties maar ook binnen bredere verbanden.

QAN Architectuur innoveert door zich sterk te maken voor een gecoördineerde, integrale benadering van de opgaven en een interactieve samenwerking met bouwpartners.

Meer informatie:

T 024-3244660