Orthos en Paedos

Duurzame renovatie bedrijfspand Arnhem

Plaats: Arnhem, Heyenoord

Voor een medisch bedrijf dat gespecialiseerd is in het vervaardigen van orthesen hebben we als bouwteam de verbouw- en renovatie verzorgt van een bestaand pand in Arnhem, met als opdracht een representatieve, duurzame werkomgeving te realiseren met specifieke gebruiksmogelijkheden. Met de renovatie en de nieuwe uitstraling van het gebouw is, vanuit een functionele en ruimtelijke benadering, een nieuwe verbinding ontstaan in de bestaande, stedelijke omgeving.


Onderdelen integrale opdracht:

Het voormalige kinderdagverblijf (bouwjaar 1960) stond enigszins verloren in een dichtbebouwde woonomgeving met stadswoningen van 2-3 bouwlagen uit een vroegere bouwperiode (1900 – 1930). Aan de achterkant van het gebouw en aan de zijkant (grenzend aan de openbare ruimte) zijn uitbouwen gerealiseerd met buitenruimten. De vloeren, gevels en daken van het gebouw zijn geïsoleerd en de nieuwe buitenkozijnen zijn v.v. isolerende beglazing. De gevels zijn afgewerkt met een stuclaag in lichte grijstinten. Door het vernieuwen van de entrees is de toegankelijkheid van het gebouw verbeterd, zowel voor de medewerkers van het bedrijf als de bezoekers. De indeling is aangepast met nieuwe werkruimten en sanitaire voorzieningen. De technische installaties zijn volledig vernieuwd. De gasaansluiting is vervallen en het regenwater wordt geïnfiltreerd in de bodem. Een bodemenergiesysteem (aardwarmtepomp) voorziet in de verwarming en koeling van het gebouw. Met zonnepanelen wordt het grootste deel van de benodigde electriciteit opgewekt. De daken zijn v.v. een nieuwe dakbedekking en het zadeldak is bedekt met sedumbeplanting.

Dit project is uitgevoerd onder leiding van QAN Architectuur in samenwerking met vaste partners in ontwerpende, adviserende en uitvoerende disciplines.

Onderdelen uitgevoerd door partners: Overige onderdelen uitgevoerd door derden:
-sloopwerk -paalfundering (stalen buispalen)
-grondwerk, terreinverhardingen, terreininrichting (parkeerplaatsen, groen, verlichting e.d.) -bodemenergiesysteem (zie verwarmingsinstallatie)
-betonwerk (funderingsbalken, betonvloeren, hellingbaan en buitentrap) -zonnepanelen
-metselwerken (binnenwanden) -vloerafwerkingen
-binnen- en buitenkozijnen  
-timmerwerken  
-staal- en metaalwerken (dakconstructie en lateien)  
-dak-, gevel- en vloerisolatie  
-dakbedekking  
-stucwerk, tegelwerk en schilderwerk  
-systeemplafonds  
-binnen- en buitenriolering  
-hemelwaterafvoeren, goten en bodem-infiltratiesysteem  
-verwarmingsinstallatie (aardwarmtepomp met ltv-vloerverwarming)  
-waterinstallatie en sanitair  
-electra-installatie  
-ventilatiesysteem (met warmteterugwinning)  
-vegetatiedak (sedum)   

 

T 024-3244660