De volgende eeuw

Renovatie herenhuis anno 1905 Arnhem

Plaats: Arnhem, Burgemeesterswijk

Integrale opdracht: Met waardering voor authentieke stadswoningen voerden we vorig jaar alle benodigde werkzaamheden uit om een in verval geraakte herenhuis (bouwjaar 1903, beschermd stadsgezicht) weer bewoonbaar, comfortabel en duurzaam te maken voor de nieuwe bewoners. Door een eigentijdse benadering van de opgave, met aandacht voor de functie en het gebruik, hebben we de vitaliteit van het oorspronkelijke bouwwerk weer verlegd naar de toekomst.

Onderdelen integrale opdracht:

De indeling van het herenhuis wordt aangepast met een nieuwe, open keuken en nieuwe sanitaire voorzieningen. De technische installaties worden volledig vernieuwd. Het regenwater wordt geïnfiltreerd in de bodem. De gevels en daken worden geïsoleerd en de nieuwe buitenkozijnen worden v.v. isolerende beglazing. Een lucht-waterwarmtepomp zal voorzien in warm water en de verwarming van het gebouw. De daken worden v.v. een nieuwe dakbedekking. Met zonnepanelen wordt een aanzienlijk deel van de benodigde electriciteit opgewekt. 

QAN Architectuur verleend in dit project de diensten en producten zoals weergegeven op de pagina Maatwerk, en heeft de Leiding in het bouwproces.

De partners voeren de volgende onderdelen van het werk uit: Overige onderdelen uitgevoerd door derden:
-sloopwerk -zonnepanelen
-grondwerk, terreinverhardingen  
-metselwerken (binnenwanden)  
-binnen- en buitenkozijnen  
-timmerwerken  
-staal- en metaalwerken (lateien boven doorgangen)  
-gevelisolatie (binnenzijde) en dakisolatie  
-dakbedekking  
-stucwerk, tegelwerk en schilderwerk  
-binnen- en buitenriolering  
-hemelwaterafvoeren, goten en bodem-infiltratiesysteem  
-verwarmingsinstallatie (lucht-waterwarmtepomp met ltv-vloerverwarming)  
-waterinstallatie en sanitair  
-electra-installatie  
-ventilatiesysteem (natuurlijk/mechanisch)  
   

T 024-3244660