Riemer Kuiper, architect:

"Architectuur is ruimte

creëren. Ruimte om te

verkennen, te ontdekken

en te beleven".


QAN Architectuur levert

maatwerk in het gehele

bouwproces, vanaf het

initiatief tot en met de

oplevering.


En teamwerk met:

een aanpak afgestemd
op uw vragen en 
doelen,

gedeelde kennis,
ervaringen en inzichten,

minder kosten en
optimale resultaten.

    Klantgericht, 

    eigentijds en voor

    een eerlijke prijs.

    Ruimte om te wonen,

    te werken, te leren,

    te recreëren, te ...

 

Maak ook kennis met QAN Architectuur!

QAN Architectuur is een architectenbureau in Nijmegen. Het verzorgt de planvorming, organisatie en realisatie van duurzame bouwprojecten voor zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers.
Architect Riemer Kuiper werkt zelfstandig en in samenwerking met deskundige partners in ontwerpende, adviserende en uitvoerende disciplines. Wij delen onze kennis en ervaring, en ontwerpen en bouwen samen.

De opgaven

  • Nieuwbouw
  • Uitbreiding
  • Verbouwing
  • Renovatie
  • Interieur
  • Herbestemming

Recente projecten

In dialoog met u

Architectenwerk
QAN Architectuur biedt diensten en producten voor alle fasen van het bouwproces, vanaf het initiatief tot en met de ingebruikname van een gebouw, of onderdelen daarvan. (lees meer...)

QAN Architectuur & Partners
Door samen te werken met adviserende en uitvoerende partners, en onze kennis en ervaring te delen in een multidisciplinair team bereiken we meer: klantgericht, met optimale resultaten en voor een eerlijke prijs. (lees meer...)

Teamwerk - Integrale opdrachten
Wij bieden met teamwerk de mogelijkheid om integraal een bouwplan te creëren, uit te werken en te realiseren. We communiseren met de middelen die daarvoor bedoeld zijn: ontwerpen, tekeningen, berekeningen, begrotingen, omschrijvingen, voorwaarden, planningen en contracten. Informatie-overdracht, transparantie en commitment verhogen de kwaliteit van het bouwproces en het resultaat. (lees meer...)

Projectleiding
QAN Architectuur neemt u door de projectleiding in het bouwproces op zich te nemen veel werk en zorgen uit handen. Belangrijk hierin is de communicatie, organisatie en coördinatie. Maar de projectleiding gaat veel verder. (lees meer...)

Architect op Visite

logo architect op visite

QAN Energieplan

QAN Energieplan   logo

Nieuwbouw woningen

comfortabel wonen werken Y4  

Diversen (4)

QAN Architectuur

Zij gingen u voor

Van een innoverend ontwerp tot en met de realisatie heeft Riemer ons begeleid in de verbouwing van onze zolder. Hij wist de juiste vakmensen in te zetten binnen het afgesproken  budget.

Koen

Onder deskundige begeleiding van QAN Architectuur hebben wij onze twee-onder-een kapwoning grondig en tot grote tevredenheid verbouwd.

Ellen

Meedenken, oplossingen aandragen, vakmensen kennen, wensen vertalen in reële bouwplannen, zo hebben wij QAN Architectuur ervaren.

Jorrit