QAN Energieplan

Slim investeren in de energie-efficiëntie van uw bestaande of nieuwe woning, bedrijfsruimte of kantoor? Het QAN Energie-plan is veelzijdig, doordacht, samenhangend en concreet. Ter indicatie: voor een woning met een max. inhoud van 300 m3 zijn de kosten € 250,-.

qan energieplan

U bent van plan energie-efficiënt te bouwen, verbouwen of uit te breiden? Dan biedt het QAN Energieplan veel voordelen, nu en op termijn:

  • een lagere energierekening
  • een beter comfort en een gezonder binnenklimaat
  • een lagere CO2-uitstoot
  • minder afhankelijk van de energiemarkt
  • een hogere waarde van het gebouw

Een energiezuinig, energieneutraal of energieleverend gebouw? Een energieplan maken is vooruitzien, maar vooral weten wat u doet. QAN Architectuur kan u hierbij helpen en maakt het mogelijk.
Voor de berekeningen wordt o.a. uitgegaan van specifieke, geïnventariseerde gegevens van de omgeving, het gebouw en het gebruik. In de planvorming en de berekeningen wordt onderscheid gemaakt tussen passieve en actieve energiesystemen. U kunt op basis van prioriteiten en ambities kiezen uit een veelzijdig aanbod van mogelijkheden. En u krijgt direct inzicht in de effecten per verandering of ingreep, zowel energetisch als financieel. Maatwerk met rendement!

Meer informatie over deze dienst speciaal voor woningen vindt u op de weblog QAN Energieplan.